ASX.TV: David Goldblatt – “After Photojournalism. What’s next?” (2012)

Spotkanie z Davidem Goldblattem.
Prowadzenie Adam Mazur.

David Goldblatt (ur. 1930) jest jednym z najwybitniejszych współczesnych fotografów-dokumentalistów. Na zapis zmian zachodzących w Republice Południowej Afryki, tworzony przezeń od sześćdziesięciu jeden lat z perspektywy zaangażowanego uczestnika wydarzeń, składają się zasadnicze dla historii fotografii książki i wystawy.

ASX.TV: William Christenberry – “Lecture” (2009)
ASX.TV: Bernd & Hilla Becher - "Becher photography exhibition in the Ruhr Valley" (201...
ASX.TV: FOAM Netherlands - "What's Next - Lisa Oppenheim" (2011)
ASX.TV: Helmut Newton - "Jun Rope' - 'Cold Eye'" (1980)
ASX.TV: Craig McDean - "Futuristic Stam" (2011)
ASX.TV: Jason Lazarus - "Interview" (2011)
ASX.TV: Pinakothek der Moderne, München - "Die neue Wirklichkeit - Fotografie der Moderne aus d...
ASX.TV: Christian Patterson - "Redheaded Peckerwood" (2011)
ASX.TV: Jim Dow - "American Studies Talk" (2011)
ASX.TV: Nikki S. Lee - "The Creators Project" (2011)
ASX.TV: Raymond Depardon - "10 Minutes of Silence for Lennon" (1980)
ASX.TV: Jon Rafman - "Seven on Seven" (2012)
ASX.TV: Helmut Newton - "Me and My Cadillac"
ASX.TV: Wassinklundgren - "Waiting Dogs"
ASX.TV: William Christenberry - "To a Time That Is No More" (2012)
ASX.TV: Petra Cortright - ":' |._ ~**~ _.:' |._ ~**~ _.:' |._ ~**~ _.:' |._ ~**~ _.:' |._ ~**~ ...
Posted in ASX.TV, Poland and tagged , , .